top of page
  • Zdjęcie autoraMyślę, czuję, jestem

GRA - CO TO ZA NARZĘDZIE?

Gry i zabawy edukacyjne są także niezwykle cennym narzędziem pozwalającym uczniom przełamywać własne lęki i bariery społeczne. Stanowią one element integracyjny, który pomaga uczniom w sprawdzeniu się w zadaniach grupowych. Skuteczna komunikacja stanowi problem dla wielu młodych osób. Gry i zabawy zespołowe pozwalają uczniom postawić się w roli lidera zespołu co ma bezpośredni wpływ na samoświadomość ucznia biorącego udział w zabawie. Taka forma edukacji pozwala na zwiększenie pewności siebie ucznia oraz oswojenie go z sytuacjami wymagającymi samokontroli i radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo także gry edukacyjne pomagają uczniom zaznajomić się z radzeniem sobie z presją czasu. Stosowane podczas warsztatów różne formy zabaw i gier wpływały również na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów. Przyjemna forma dzielenia się swoimi wewnętrznymi uczuciami oraz emocjami jest dla młodzieży dużo bardziej atrakcyjna niż poważna rozmowa o wewnętrznych doznaniach. Uczniowie nie czują się wtedy przytłoczeni oraz nie odczuwają presji związanej z udzieleniem poprawnych odpowiedzi na zadawane im pytania.

Podczas gier edukacyjnych nakierowanych na sferę emocjonalną, młodzież może z większą swobodą i kreatywnością podchodzić do stawianych przed nimi zadań. Oprócz poszerzania wiedzy na temat emocji, młodzież ma więc także możliwość na samorealizację oraz poznanie siebie. Dodatkowo, gry edukacyjne mają korzystny wpływ na pamięć i zdolności spostrzegawcze. Uczniowie muszą przeanalizować zadanie na kilka różnych sposobów, tak aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Pomaga im to w analitycznym oraz krytycznym myśleniu na temat wykonywanego zadania.


Gry edukacyjne są znane również ze zdolności do motywowania uczniów do kontynuowania nauki. Poprzez system nagród, gry tworzą motywację i cel do przyswajania wiedzy na temat emocji i uczuć. Młodzież często angażuje się w gry edukacyjne ze względu na element rywalizacji i dążenia do osiągnięcia sukcesu, co przekłada się na większe zaangażowanie w procesie nauki. Ponadto, gry z elementem rywalizacji pozwalają uczniom na zaznajomienie się z uczuciem przegrania oraz niezadowolenia z osiągniętych wyników. Jest to niezwykle istotny element pomagający uczniom w zwiększeniu świadomości na temat różnych uczuć i emocji, które mogą towarzyszyć im w przyszłości.


Gry edukacyjne dają uczniom przestrzeń do eksperymentowania z różnymi emocjami i uczuciami. Przez interakcję z innymi uczniami, młodzież może zwiększyć swoją świadomość emocjonalną i rozwijać umiejętności społeczne. Gry i zabawy oprócz płaszczyzny edukacyjnej są także elementem rozrywki dla młodzieży co prowadzi do większej motywacji i zaangażowania uczniów. W związku z tym, wykorzystanie gier edukacyjnych stanowi cenny i skuteczny sposób na wspieranie nauki młodzieży o emocjach i uczuciach.2 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page