top of page
  • Zdjęcie autoraMyślę, czuję, jestem

"Jestem, myślę, czuję - edukacja emocjonalna młodzieży" o projekcie

Zaktualizowano: 11 cze 2023

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.


Projekt prowadzony jest przez Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym. Pokaże, jak ważna jest regulacja impulsywności oraz trening umiejętności samoregulacji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty w ramach projektu odbędą się w dniach 18 – 22 maja 2023.Dobre samopoczucie ma wymiar osobisty i społeczny. Ostatnie badania dostarczyły wystarczających dowodów na pozytywne efekty edukacji emocjonalnej. Ogólny wniosek jest taki, że systematyczny rozwój tego rodzaju programów, które spełniają minimalne warunki jakości i czasu poświęcanego na edukację emocjonalną, mają istotny wpływ na integralny rozwój ludzi. Dzięki podjętym krokom i opracowanemu programowi uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli rozpocząć swój rozwój umiejętności emocjonalnych.


Projekt „Myślę, czuję, jestem” przeprowadzany jest w kilku szkołach ponadpodstawowych w Łomży. Jest on dużym krokiem wprzód i wstępem do wieloletniej edukacji emocjonalnej młodzieży. Działania podczas projektu obejmować będą cykl warsztatowy przeprowadzony w łomżyńskich szkołach ponadpodstawowych. Cykl warsztatów będzie bezpośrednio angażował uczniów oraz uczennice szkół łomżyńskich i oferował im wiedzę oraz praktyczne umiejętności i ćwiczenia do rozwoju umiejętności emocjonalnych. Projekt zakłada również współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów. Zostanie stworzony specjalny podręcznik, który zawierał będzie przykłady i scenariusze gier i zabaw, które rozwijają umiejętności emocjonalne uczniów.


Jego najważniejszymi celami są:

- budowanie samoświadomości wśród uczennic i uczniów z łomżyńskich szkół ponadpodstawowych.

- zdobycie umiejętności samoregulacji przez uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Łomża.

- zwiększenie poziomu motywacji oraz wypracowanie metod na jej indywidualne zwiększanie wśród uczennic i uczniów.

- budowanie empatii wśród uczennic i uczniów z łomżyńskich szkół ponadpodstawowych.

- budowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi wśród uczennic i uczniów

- zwiększenie świadomości oraz poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie ogólnie pojętej edukacji emocjonalnej

- zwiększenie świadomości oraz poziomu wiedzy wśród rodziców uczniów w zakresie edukacji emocjonalnej.


Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania większej ilości informacji!


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

2 wyświetlenia

Comments


bottom of page