top of page
  • Zdjęcie autoraMyślę, czuję, jestem

Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

Zaktualizowano: 11 cze

  • Empatia: zdolność odczuwania stanu emocjonalnego innych, bycie świadomym ich uczuć, potrzeb i wartości, czyli rozumienie innych i bycie wrażliwym na ich uczucia; postawa skupienia się na pomaganiu i wspieraniu innych; umiejętność odczuwać i rozumieć relacje społeczne.

  • Asertywność: posiadanie i wyrażanie własnego zdania, wyrażanie emocji, postaw i deklarowanych wartości bezpośrednio i otwarcie bez naruszania praw i sfery duchowej innych; obrona własnych praw w sytuacjach społecznych bez naruszania praw bronionych przez innych

  • Perswazja: zdolność wywoływania pożądanych zachowań i reakcji u innych, czyli wywierania wpływu na innych; umiejętność zdobywania zgody innych i umiejętność rozładowywania konfliktów. Przywództwo: umiejętność tworzenia wizji i motywowania ludzi do jej realizacji; umiejętność zdobywania wyborców.

  • Współpraca: umiejętność łączenia się i interakcji z innymi, umiejętność pracy w zespołach w celu osiągnięcia wspólnych celów, umiejętność wykonywania zadań w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów.

0 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Samoświadomość: zdolność rozpoznawania własnego stanu emocjonalnego, rozumienia swoich uczuć, wartości, preferencji, zdolności i intuicyjnych osądów, czyli świadomość emocjonalna. Samoocena: poczucie

Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji. Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą) Kompetencje społeczne (relacje z innymi) Kompetencje prakseologiczne (inaczej

bottom of page