top of page

"Myślę, czuję, jestem - edukacja emocjonalna młodzieży"

  Dobre samopoczucie ma wymiar osobisty i społeczny. "Myślę, czuję, jestem" to projekt prowadzony przez łomżyński Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i realizowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Ma on pokazać, jak ważna jest regulacja impulsywności oraz trening umiejętności samoregulacji wśród uczniów łomżyńskich szkół ponadpodstawowych. 

 

Ostatnie badania dostarczyły wystarczających dowodów na pozytywne efekty edukacji emocjonalnej. Ogólny wniosek jest taki, że systematyczny rozwój tego rodzaju programów, które spełniają minimalne warunki jakości i czasu poświęcanego na edukację emocjonalną, mają istotny wpływ na integralny rozwój ludzi. Dzięki podjętym krokom i opracowanemu programowi uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli rozpocząć swój rozwój umiejętności emocjonalnych.

Przyjaciele ze szkoły średniej

Warsztaty 

W ramach projektu w szkołach w Łomży zostaną przeprowadzone warsztaty skupiające się na 5 aspektach edukacji emocjonalnej: empatii, samoregulacji, samoświadomości, współpracy w grupie oraz negocjacji.

 

Materiały edukacyjne

Zostaną stworzone materiały edukacyjne dla uczniów, a także ich nauczycieli i rodziców. Materiały te pomogą w prawidłowym rozwoju młodzieży i będą stanowiły narzędzia, które pomogą w rozwiązaniu codziennych problemów młodzieży. 

Stationary photo
TELEFON KOMÓRKOWY

Strona internetowa

Za pomocą niniejszej strony internetowej uczniowie będą mieli dostęp do większej ilości materiałów teoretycznych oraz dydaktycznych wraz z inspiracjami oraz odpowiedziami na nurtujące ich pytania. 

bottom of page