top of page
  • Zdjęcie autoraMyślę, czuję, jestem

Inteligencja emocjonalna

Zaktualizowano: 11 cze 2023

Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji.

  • Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

  • Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

  • Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania – nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań)

Inteligencja emocjonalna (znana również jako EQ) to zdolność rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami w pozytywny sposób, aby radzić sobie ze stresem, skutecznie komunikować się, rozwijać empatię wobec innych, pokonywać wyzwania i rozwiązywać konflikty.

Według psychologa Daniela Golemana inteligencja emocjonalna obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznymJack Mayer i Peter Salovey mówią o czterech obszarach tworzących inteligencję emocjonalną: spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie emocjami.

Według Reuvena Bar-Ona na inteligencję emocjonalną składa się 5 elementów: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, zdolność adaptacji oraz ogólny nastrój.

2 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

Empatia: zdolność odczuwania stanu emocjonalnego innych, bycie świadomym ich uczuć, potrzeb i wartości, czyli rozumienie innych i bycie wrażliwym na ich uczucia; postawa skupienia się na pomaganiu i w

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

Samoświadomość: zdolność rozpoznawania własnego stanu emocjonalnego, rozumienia swoich uczuć, wartości, preferencji, zdolności i intuicyjnych osądów, czyli świadomość emocjonalna. Samoocena: poczucie

Comments


bottom of page