top of page
  • Zdjęcie autoraMyślę, czuję, jestem

Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania – nasz stosunek do zadań i wyzwań

Zaktualizowano: 11 cze

  • Motywacja: Zaangażowanie w siebie, dyspozycje emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiąganie, tj. dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm.

  • Adaptacyjność: zdolność do kontrolowania własnego stanu wewnętrznego; umiejętność reagowania na zmieniające się okoliczności, elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności, zdolność do działania i podejmowania decyzji pod presją.

  • Sumienność: zdolność do brania odpowiedzialności za zadania i wykonywania zadań.

0 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Empatia: zdolność odczuwania stanu emocjonalnego innych, bycie świadomym ich uczuć, potrzeb i wartości, czyli rozumienie innych i bycie wrażliwym na ich uczucia; postawa skupienia się na pomaganiu i w

Samoświadomość: zdolność rozpoznawania własnego stanu emocjonalnego, rozumienia swoich uczuć, wartości, preferencji, zdolności i intuicyjnych osądów, czyli świadomość emocjonalna. Samoocena: poczucie

Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji. Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą) Kompetencje społeczne (relacje z innymi) Kompetencje prakseologiczne (inaczej

bottom of page