top of page
  • Zdjęcie autoraMyślę, czuję, jestem

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

Zaktualizowano: 11 cze 2023

  • Samoświadomość: zdolność rozpoznawania własnego stanu emocjonalnego, rozumienia swoich uczuć, wartości, preferencji, zdolności i intuicyjnych osądów, czyli świadomość emocjonalna.

  • Samoocena: poczucie własnej wartości, pewność siebie, świadomość własnych możliwości, umiejętności i ograniczeń; doświadczanie własnych możliwości niezależnie od oceny innych.

  • Samokontrola lub samoregulacja: umiejętność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnego stanu emocjonalnego, umiejętność radzenia sobie ze stresem i kształtowania własnych emocji zgodnie z własnymi normami, zasadami i wartościami.

4 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

Empatia: zdolność odczuwania stanu emocjonalnego innych, bycie świadomym ich uczuć, potrzeb i wartości, czyli rozumienie innych i bycie wrażliwym na ich uczucia; postawa skupienia się na pomaganiu i w

Inteligencja emocjonalna

Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji. Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą) Kompetencje społeczne (relacje z innymi) Kompetencje prakseologiczne (inaczej

Comments


bottom of page